Premiile Academiei Române pentru anul 2021

Academia Română va decerna joi, 7 decembrie 2023, începând cu ora 10,
în Aula Academiei, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și
artistice realizate în anul 2021. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei
Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale.

 

Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții
științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie,
matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia
informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și
juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și
muzică.

 

Istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt
disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea Premii.

 

În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 3 diplome „Meritul
Academic“ și 10 diplome „Distincția Culturală“.

 

Lista completă a premiilor și a diplomelor acordate se găsește mai jos,
precum și pe site-ul Academiei Române.

               

 

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

 

1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu
filologico-lingvistic.

Autoare: Roxana Vieru și Adina Chirilă

 

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946), vol. I-II

Autoare: Ioana Gafton

 

3. Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă

 

4. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: Finnegans Wake, 628 – Romanul întunericului

Autor: Mircea Mihăieș

 

5. Premiul „Lucian Blaga“

Lucrarea: I. Negoițescu – Radu Stanca. Un roman epistolar. Ediție
integrală

Autori: Ioan Cristescu și Ionel-Mircea Vartic

 

6. Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă

 

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

 

 

II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

 

1. Premiul „Vasile Pârvan“

Lucrarea: Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l’idée
impériale byzantine

Autor: Petre-Radu Guran

 

2. Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui“. Chipuri sfinte în
vechi hrisoave românești

Autoare: Oana-Mădălina Popescu

 

3. Premiul „George Barițiu“

Lucrarea: La Società di Gesù e le arti in Transilvania nel Settecento

Autor: Cristian-Alexandru Damian

 

4. Premiul „Nicolae Iorga“ – Nu se acordă

 

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Istorii românești ale ideii de ,,Europa“, secolele XVII-XXI
(imagini, note, reflecții)

Autor: Laurențiu-Dănuţ Vlad

 

6. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Astra și societatea 1918-1930

Autor: Valer Moga

 

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României
(1964-1989)

Autor: Mircea-Flavius Stan

 

 

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Cartea foametei

Autoare: Larisa Turea

 

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

 

1. Premiul „Simion Stoilow“

Lucrarea: Renormalization and Siegel disks for complex Hénon maps

Autor: Remus-Andrei Radu

 

2. Premiul „Gheorghe Țițeica“

Lucrarea: Homological stability for moduli spaces of disconnected
submanifolds

Autor: Martin David Palmer-Anghel

 

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“

Lucrarea: Large-Amplitude Steady Downstream Water Waves

Autor: Eugen Vărvărucă

 

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de
ştiinţa şi tehnologia informaţiei

Lucrarea: How Many Steps Still Left to x*?

Autor: Emil-Adrian Cătinaş          

 

5. Premiul „Spiru Haret“ – Nu se acordă

 

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Grupul de 5 lucrări: Stabilizare la frontieră pentru ecuații de tip
parabolic deterministe sau stochastice

Autor: Ionuţ Munteanu

 

7. Premiul „Petre Sergescu“ – Nu se acordă

 

 

IV. ȘTIINȚE FIZICE

 

1. Premiul „Constantin Miculescu“ – Nu se acordă

 

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Obţinerea şi validarea unor nanomateriale
luminiscente în aplicaţii de senzoristică de fluorescent

Autoare: Ana-Maria Crăciun

 

3. Premiul „Ștefan Procopiu“

Grupul de lucrări: Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare
folosind ciocnirile de ioni grei

Autor: Mircea-Dan Cozma 

 

4. Premiul „Horia Hulubei“

Grupul de lucrări: Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale
dinamicii defectelor induse de fascicule de ioni acceleraţi

Autor: Gihan Velişa

 

5. Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale şi funcţionale ale
straturilor subţiri calcogenice

Autori: Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel Şimăndan

V. ȘTIINȚE CHIMICE

 

1. Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă

 

2. Premiul „I. G. Murgulescu“

Grupul de lucrări: Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale,
investigată prin microcalorimetrie şi simulări de dinamică moleculară

Autoare: Aurica Precupaş

 

3. Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe
heterometalice 3d(MIII)4f   

pentru obținerea de materiale magnetice moleculare

Autor: Cătălin Maxim

 

4. Premiul „Nicolae Teclu“           

a) Grupul de lucrări: Contribuții aduse în domeniul dezvoltării unor
noi abordări analitice cu aplicații în autentificarea alimentelor şi băuturilor

Autoare: Dana-Alina Magdaş

 

b) Grupul de lucrări: Cercetări privind efectul compoziției şi texturii
hidrotalciţilor în reacții catalizate bazic

Autor: Dumitru-Octavian Pavel

 

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“        

Grupul de lucrări: Materiale polimerice cu aplicații biomedicale şi în
protecția mediului

Autoare: Anca Filimon

 

 

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

 

1. Premiul „Emil Racoviță“

Lucrarea: Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I- II

Autori: Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici

 

2. Premiul „Grigore Antipa“

Lucrarea: Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of
invertebrates of Romania

Coordonatori: acad. Dumitru Murariu**, Sanda Maican

               

3. Premiul „Nicolae Simionescu“

Suită de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete,
publicate în perioada 2015-2021, care se referă la metode de analiză
(multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă
(fără separare prealabilă) a unor biomolecule.

Autori: Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár

 

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“

Suită de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu
aplicaţii în proteomică: dezvoltarea metodelor avansate de studiu al
proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză bioinformatică şi
statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicații în domeniul
cercetării biomedicale şi biomaterialelor 

Autor: Cristian (V.A.) Munteanu

 

 

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

 

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Transcarpathian Petroleum Province in Romania

Autor: Bogdan M. Popescu

 

2. Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir,
Romania: Salt Decapitation in the Eastern Carpathians Fold-and-Thrust Belt

Autori: Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch
(Germania), Mark G. Rowan (SUA), Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek
(România),  Janos L. Urai             (Germania)

 

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Using morphometrics to distinguish between debris flow,
debris flood and flood (Southern Carpathians, Romania)

Autor: Gheorghe-Viorel Ilinca

 

4. Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă

 

5. Premiul „Simion Mehedinți“

a) Lucrarea: Permafrostul din Carpaţii Românești. Studiu de
Geomorfologie

Autor: Răzvan-Andrei Popescu

 

b) Lucrarea: Grup de articole apărute în anul 2021, cu tematica
principală pe probleme actuale de geopolitică şi dezvoltare urbană şi regională

Autor: Dănuţ-Radu Săgeată

 

 

VIII. ȘTIINȚE TEHNICE

 

1. Premiul „Aurel Vlaicu“ – Nu se acordă

 

2. Premiul „Traian Vuia“

Lucrarea: Life-Cycle Management of Machines and Mechanisms

Autori: Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România)

 

3. Premiul „Henri Coandă“

Grupul de 5 lucrări:  Metode și
modele avansate în tehnici de analiză și caracterizare a materialelor cu
diferite aplicații tehnologice

Autoare: Nicoleta Nedelcu

 

4. Premiul „Constantin Budeanu“ – Nu se acordă

 

5. Premiul „Anghel Saligny“

Grupul de 2 lucrări: Studii teoretice și experimentale privind
comportarea seismică a pereților beton armat și hibrizi/compoziți oțel beton /
“The seismic behavior of reinforced concrete and hybrid/composite shear walls –
Theoretical and experimental approaches”

Autori: Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian

 

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Nu se
acordă

 

 

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

 

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Pajiştile României – Resurse, strategii de îmbunătățire şi
valorificare

Autori: Vasile Mocanu, Neculai Dragomir*, Vasile-Adrian Blaj,
Tudor-Adrian Ene, Monica-Alexandrina Tod, Victoria Mocanu

 

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie,
știința alimentului

Lucrarea: Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary
Polyphenols, with Special Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A
Review

Autori: Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc,
Rodica-Diana Criste

 

3. Premiul „Marin Drăcea“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri
funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Using historical spy satellite photographs and recent remote
sensing data to identify high-consevation-value forests

Autori: Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania),
Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria Sabatini (Germania), Julian Oeser
(Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania)

 

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului,
îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae)
în unele ecosisteme antropice

Autori: Mădălina-Maria Borca

 

 

X. ȘTIINȚE MEDICALE

 

1. Premiul „Iuliu Hațieganu“  –
Nu se acordă

 

2. Premiul „Daniel Danielopolu“ 
– Nu se acordă

 

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă

 

4. Premiul „Victor Babeș“

Lucrarea: Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina
internaţională

Autori:  Radu Iftimovici , Dana
Baran

 

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

 

6. Premiul „Ștefan S. Nicolau“  –
Nu se acordă

 

 

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

 

Științe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Lucrarea: Managementul strategic al cercetării știinţifice

Autoare: Meda Gâlea

               

2. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Mecanisme şi instrumente de stimulare a exporturilor

Autor: Adrian-Ştefan Constantinescu

 

 

3. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruse

Autor: Ilie Schipor

 

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Grup de studii consacrate politicilor monetare şi fiscale (Monetary
Neutrality with Sticky Prices and Free Entry; Fiscal Policy in Europe:
Controversies over Rules, Mutual Insurance and Centralization; Optimal
Monetary’ Policy and Liquidity with Heterogeneous Households)

Autori: Florin-Ovidiu Bîlbîie, Tommaso Monacelli (Italia), Roberto
Perotti (Italia), Xavier Ragot (Franţa)

 

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“

a) Lucrarea: Realităţi sociale şi politici publice în România.

Autoare: Maria-Cristina Otovescu

 

b) Lucrarea: Mihail Manoilescu şi doctrina corporatistă.

Autor: Cristinel Pantelimon

               

6. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale

Autoare: Simona-Ionela Mihaiu

 

Științe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

 

8. Premiul „Simion Bărnuțiu“ – Nu se acordă

 

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

 

 

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

 

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Dicţionar de pedagogie

Autoare: Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (coordonator), Ramona
Răduţ-Taciu, Cornelia-Afrodita Stan 

 

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

 

3. Premiul „Ion Petrovici“

Lucrarea: Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate

Autor: Andrei Vieru

 

4. Premiul „Vasile Conta“

Lucrarea: Fermenţii basmului românesc

Autor: Viorel Mirea

 

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“

a) Lucrarea: De l’homme extérieur à l’homme intérieur. L’anthropologie
spirituelle de saint Jean Cassien

Autor: Florin-Ciprian Petre

 

b) Lucrarea: Frumuseţea Liturgică Ortodoxă – Icoană a frumuseţii
cereşti. Istoria, arta confecţionării şi semnificaţiile teologico-simbolice ale
obiectelor de cult

Autor: Arhim. Dionisie Dumitru I. Constantin

 

 

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

 

Creație muzicală

1. Premiul „George Enescu“

Lucrarea: 21.12.2012 pentru clarinet și cvartet de coarde

Compozitor: Cristian-Antoniu Bence-Muk

 

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Catalogul manuscriselor de tradiție bizantină din sec. al
XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române (vol. IV)

Autoare: Ozana-Irina Alexandrescu

 

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV

Autor: Călin-Gelu Demetrescu

 

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“

Expoziţiile: Martor tăcut (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional),
Periplu și Reflecție (Galeria Căminul Artei), Uneori caii sunt verzi (Galeria
artelor, Cercul Militar Național)

Artist plastic: Luminița Gliga              

 

Etnografie și folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“

a) Lucrarea: Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice
tradiționale)

Autor: Marin Marian-Bălașa

 

b) Lucrarea: Mitologie română (vol. I-III)

Autoare: Antoaneta-Liliana Olteanu

 

Creație arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Din spatele cinematografului spre Sala Frescelor

Autor: Arh. Marian Moiceanu

 

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“

Rolul Floarea Plătici în filmul Luca (regia: Horațiu Mălăele)

Actriță: Rodica Mandache

 

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 

1. Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe
matematice (vezi III. Științe matematice)

Grupul de 7 lucrări privind Metode matematice în controlul avansat al
sistemelor complexe

Autor principal: Dumitru Băleanu 
           

 

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“

a) Grupul de 5 lucrări: Etica algoritmilor de Machine Learning (ML)

Autor principal: Mike Horia Mihail Teodorescu          

                       

b) Grupul de 16  lucrări:
Inteligenţă Artificială pentru Educație

Autor principal: Mihai Dascălu

 

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“

Grupul de 3 lucrări: Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor
bazate pe produs tensorial

Autor principal: Elena-Lorena Hedrea

 

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“

a) Grupul de 4 publicații şi platforma informatică RELATE pe subiectul:
Tehnologia şi aplicațiile prelucrării limbajului natural.

Autori principali: Vasile-Florian Păiş, Radu Ion

 

b) Grupul de 3 lucrări: Noi rezultate în Quantum Computing.

 Autori: George-Pantelimon
Popescu, Andrei Tănăsescu

 

____________

* A mai primit un Premiu al Academiei Române

** Este membru al Academiei Române

 

 

Diploma „Meritul Academic“

– „Romanian Journal of Information Science and Technology“, pentru
poziția fruntașă în evaluarea internațională Clarivate 

– Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“, cu prilejul împlinirii
a 60 de ani de la înființare

– Dr. Valentina Eşanu, cercetător științific la Institutul de Istorie
al Academiei de Științe a Moldovei

 

 

Diploma „Distincția Culturală“

– Prof.univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie
Națională

– Alexandru Ion Herlea, președintele Asociaţiei La Maison Roumaine,
Paris

– Alexandru-Dan Bartoc, președintele Fundaţiei Culturale „Bartoc“

– Editura Academiei Române

– Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“

– Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“

– Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile
Pârvan“

– Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul
Municipiului București

– Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociației Culturale „Sfântul Gheorghe“;
Editura „Cronica Mureşeană“

   Sângeorgiu de Mureş

– Ordinul Militar de România

Sursa: CugetLiber.ro

Lasa un comentariu

ALTE STIRI

Newsletter

Ramai conectat cu ultimele noutati din Constanta

EVENIMENTE CONSTANTA

PRIMARIA CONSTANTA

No Content Available

ULTIMELE STIRI

loader-image
Constanța, RO
1:52 pm, februarie 25, 2024
temperature icon 14°C
cer acoperit de nori
Humidity 79 %
Pressure 1017 mb
Wind 25 Km/h
Wind Gust: 37 Km/h
Visibility: 0 km
Sunrise: 6:50 am
Sunset: 5:46 pm
Close

Close
Navigation
Categories