ISU Dobrogea vrea sediu nou. Consiliul Județean se preface că ar căuta clădire. Palaz: „Au găsit deja!”- DOCUMENT

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 22 noiembrie 2022, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 31 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. La ședința de astăzi au fost prezenți un număr de 36 de consilieri județeni.

Unul dintre primele proiecte de hotărâre dezbătute și aprobate astăzi, a fost cel privind desemnarea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, ca urmare a încetării contractului de mandat nr.22681/22.06.2022. Prin cererea înregistrată la CJC cu nr.  44262 din 02.11.2022, domnul Ciupercă Cătălin a solicitat încetarea contractului de mandat, astfel, a fost desemnat domnul Nicolae Constantin în calitate de administrator provizoriu al RAJDP Constanța. Și proiectul privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire și combaterea lunecușului, pentru iarna 2022-2023, aplicate de R.A.J.D.P. Constanța, a Caietului de sarcini și a Contractului de prestare de servicii s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Dat fiind faptul că sezonul rece se apropie, se impune completarea HCJC nr. 430/23.12.2013 în sensul în care să cuprindă activitatea de deszăpezire și combatere a lunecușului pe timp de iarnă, mai multe detalii regăsiți AICI.

Următorul proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea proiectului „Construire corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”și a cheltuielilor legate de proiect. Obiectivul mai sus menționat este nominalizat în PNRR la poziția 45 din cadrul Listei de 49 de investiții propuse conform Aranjamentelor Operaționale PNRR. În acest sens, CJC a finalizat demersurile de realizare a unei documentații tehnico-economice complete faza SF, inclusiv obținerea avizelor de specialitate, iar documentația a fost avizată de Comisia Tehnico-Economică din cadrul CJC. Mai multe detalii privind proiectul regăsiți AICI.

Un alt proiect important a fost cel privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2022. În urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2022, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor, pe care o puteți găsi AICI . Repartizarea de sume defalcate din TVA are drept scop întreținerea și modernizarea infrastructurii de drumuri județene și comunale a Județului Constanța.

Un alt punct dezbătut și aprobat a fost cel privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu”. Conform procedurilor de accesare a fondurilor, a regulilor aplicabile proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Regional 2020-2024, în considerarea normelor legale incidente, precum și în contextul modificărilor tehnico-economice cuprinse în conținutul celor două documentații de proiectare (SF/DALI, respectiv PT, DDE) este necesară aprobarea autorității deliberative a județului Constanța pentru reflectarea indicatorilor valorici și tehnici actualizați și a dispunerii soluțiilor tehnice finale pentru derularea obiectivului de investiții.

Consilierii județeni au aprobat, astăzi, indicatorii tehnico economici faza SF/DALI, aferenți unui obiectiv de investiții inclus în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului, ce își propune protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural județean. Este vorba despre proiectul „Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”, a cărui valoare totală se ridică la 166.784.933,24 lei fără TVA. Documentația tehnico-economică a obținut toate avizele solicitate, inclusiv avizele Ministerului Culturii, pentru toate fazele de proiectare și a fost aprobată de Comisia Tehnico-Economică din cadrul CJC.

Scanndal pe sediul ISU

A a fost aprobat și proiectul privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, precum și aprobarea Documentației privind procedura de atribuire a contractului de închiriere al acestuia. ISU Dobrogea, prin adresa numărul 3708943 din 15.11.2022, solicită sprijin în vederea relocării instituției. Imobilul în care își desfășoară activitatea în prezent, a fost supus unei expertize tehnice, prin care se recomandă varianta desființării imobilului și construirea unui imobil nou cu materiale și tehnologii actuale omologate. În conformitate cu prevederile art. nr. 25 din Legea nr.48/2004, republicată privind protecția civilă, consiliile județene asigură spațiile necesare funcționării inspectoratelor pentru situații de urgență corespunzătoare, paza și securitatea acestora și a centrelor operaționale, precum și spațiile pentru depozitarea materialelor de intervenție.

A fost scandal mare în ședință pe acest subiect, iar liderul PMP, Claudiu Palaz, s-a certat cu președintele CJC Mihai Lupu și… a părăsit sala. PMP-iștii consideră că atribuirea viitorului sediu este o… măsluire:

„În comisie s-a spus că au găsit sediu. Să înțeleg că e vorba de o licitație trucată? Că s-au hotărât pe el! Ne-am luat puțin în comisie și astăzi Mihai Lupu a spus în ședință că are mai multe sedii. Noi ar trebui să anunțăm în presă că ISU licitează, să apară mai multe societăți care să cumpere caietul de sarcini… Sunt convins că cerințele ISU sunt exact pentru imobilul unde e stabilit deja. Și anul trecut s-a discutat de asta…”, a spus Claudiu Palaz, după ședință, pentru TOMIS NEWS.

În decembrie 2021 a fost întocmită o expertiză asupra sediului Inspectoratului de pe strada Mircea cel Bătrân nr. 110, prin care se recomandă desființarea imobilul și construirea unuia nou, cu materiale și tehnologii actuale omologate. Astfel, ISU Dobrogea are nevoie de un nou sediu. Perioada de închiriere este de minimum 48 de luni, iar valoarea estimată a contractului pentru cei patru ani este de 4.320.000 de lei, inclusiv TVA.

Rectificări la unitățile spitalicești

Alt punct dezbătut și aprobat a fost cel privind aprobarea proiectului „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța”. Conform prevederilor Ghidului beneficiarului, data de deschidere a platformei în vederea depunerii dosarului de finanțare este de 25.09.2022 și data închiderii este 30 noiembrie 2022, iar una dintre cerințele obligatorii ale prezentului ghid se referă la hotărârea de aprobare a proiectului, a valorii acestuia și a acordului de parteneriat. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA, iar valoarea totală a proiectului este în cuantum de 20.073.428 lei(inclusiv TVA) iar contribuția proprie în proiect a spitalului este de 0%.

Consiliul Județean Constanța a finalizat demersurile de realizare a documentației tehnico-economice, în cazul obiectivului de investiții „Construire Pavilion Medical D+P+3E – Construcție Pavilion Pneumologie III în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie”, proiect ce urmează a fi depus la finanțare prin PNRR. Astfel, pentru a putea depune spre finanțare proiectul se impunea aprobarea prin hotărâre a valorii totale a acestuia, respectiv suma de 118.660.674,12 lei cu TVA, precum și a anumitor detalii tehnice.

Tot astăzi, consilierii județeni au dezbătut și aprobat trei proiecte de hotărâre care vizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a trei instituții subordonate. Vorbim mai exact de bugetul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, de bugetul Unității de Asistență Medico-Socială Agigea, precum și a bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța. Astfel bugetul DGEPC se modifică doar între capitolele bugetare ale acestuia, valoarea totală rămânând aceeași. Bugetul UAMS Agigea se rectifică prin majorarea acestuia cu suma de 32.000 lei, datorită suplimentării contractului cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța. Ultimul buget, cel al SCJU se diminuează cu suma de 9.863.445 lei, din cauza reducerii veniturilor din contractele cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța. Pentru mai multe detalii cu privire la structura celor trei bugete, puteți accesa documentațiile AICI.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Constanța, a fost și el dezbătut și aprobat astăzi. Acesta a suferit modificări ca urmare a rectificărilor aplicate bugetelor instituțiilor subordonate. Pentru mai multe detalii puteți consulta bugetul instituției noastre AICI.

Proiectul de hotărâre privind regularizarea suprafețelor aferente imobilului „Sit Arheologic Cetatea Capidava” situat în localitatea Capidava, Comuna Topalu, Județul Constanța și darea în administrare a obiectivului Punct de Informare Turistică către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, a fost și el dezbătut și aprobat. Mai exact, acest proiect elimină anumite inadvertențe, pentru o mai bună gestionare a acestui imobil de către muzeu. Detalii suplimentare cu privire la acest proiect găsiți AICI.

Un ultim proiect al ordinei de zi de astăzi a fost cel cu privire la aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța, prin transformare în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanța, cu denumirea de „Drumuri Județene Constanța SA”. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 de voturi pentru. Mai multe detalii suplimentare găsiți AICI.

Sursa: TomisNews.ro

Lasa un comentariu

ALTE STIRI

Newsletter

Ramai conectat cu ultimele noutati din Constanta

EVENIMENTE CONSTANTA

PRIMARIA CONSTANTA

No Content Available

ULTIMELE STIRI

Constanța, RO
7:16 pm, septembrie 30, 2023
21°C
cer senin
Wind: 19 Km/h
Pressure: 1016 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:01 am
Sunset: 6:49 pm
Close

Close
Navigation
Categories