Carta Universității Ovidius, modificată pentru interesul rectorului Iliescu?!

Se prevede la orizont un nou scandal de proporții! Un butoi cu pulbere stă să explodeze, după ce Carta Universității Ovidius a fost modificată, astfel încât nicio persoană din exterior să nu poată candida la alegerile pentru funcția de rector de anul viitor. ÎPS Teodosie, dar și Dănuț Epure, au sesizat Ministerul Educației în acest caz și cer să analizeze cu celeritate, înainte să-și dea avizul pentru noua Cartă. Carta Universității a fost adoptată de Senat în ședința din 16 noiembrie a.c. și a fost transmisă la Ministerul Educației, pentru avizul de legalitate, a doua zi, pe 17 noiembrie, și pare că nu respectă, întocmai, prevederile legale impuse. Concret, noile modificări prevăd obligativitatea persoanelor care ocupă funcții de conducere de a fi cadre didactice sau de cercetare titulare în Universitatea „Ovidius“ din Constanța, condiție care-i ușurează treaba actualului rector, Marcel Iliescu, în lungul său drum spre un nou mandat! Precizăm faptul că universitatea a lansat în dezbatere cu comunitatea academică textul proiectului noii Carte a UOC, perioada de dezbatere publică fiind 02.11.2023 – 12.11.2023. Însă, noua formă a documentului nu a fost postată pe site-ul universității, fiind ținută la secret. De ce și în beneficiul cui, rămâne de văzut! Oare Iliescu se teme de candidați puternici, care nu fac parte din mediul academic, și care și-au anunțat, deja, intenția de a intra în cursa electorală?! Între timp, Corpul de Control al Ministerului Educației a „descins“ la Universitatea Ovidius!ministrul Educației, Ligia Deca, și Marcel Iliescu, rectorul Universității Ovidius ConstanțaUniversitatea Ovidius din Constanța își face propriile legi, „capii“ instituției neținând cont nici de prevederile legale, nici de legea Educației Naționale! Aflăm că Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a lansat în dezbatere cu comunitatea academică textul proiectului noii Carte a UOC. Perioada de dezbatere publică a fost 02.11.2023- 12.11.2023, iar, potrivit calendarului privind adoptarea noii Carte a Universității „Ovidius“ din Constanţa, a fost aprobată de Senat pe 16 noiembrie, iar pe 17 noiembrie a fost transmisă la Ministerul Educației în vederea avizării.calendarul dezbaterilor referitoare la noile modificări aduse CarteiÎnsă, nu a publicat-o pe site, în forma adoptată de Senat, fiind făcut public doar proiectul. De ce oare? Păi, haideți să vedem! A început numărătoarea inversă pentru Marcel Iliescu la Universitatea Ovidius Constanța! Anul viitor se împlinesc patru ani de la ultimele alegeri pentru funcția de rector, atunci când Marcel Dan Iliescu a ieșit învingător, așa că urmează un nou proces de alegeri. Potrivit informațiilor noastre, Iliescu nu se dă dus de la conducerea instituției de învățământ, așa că își pregătește terenul pentru o nouă candidatură.Marcel Iliescu și Alexandru BobeUnii spun că n-ar mai fi susținut pentru funcție, și pare că rectorul, tacit, recunoaște acest aspect, având în vedere noile evenimente petrecute în interiorul UOC. În Carta Universității care e „Biblia“ instituției de învățământ superior, sunt specificate, negru pe alb, câteva reguli care trebuie îndeplinite de cei care râvnesc la funcții de conducere… inclusiv cea de rector. Una dintre acestea spune că „au dreptul de a candida la o funcție de conducere în cadrul Universității cadrele didactice și de cercetare care se bucură de exercițiul drepturilor electorale depline în cadrul universității“, iar o altă prevedere spune că „sunt membri cu drepturi electorale depline (dreptul de a alege și de a fi ales) în cadrul UOC cadrele didactice și de cercetare titulare și, respectiv, studenții înmatriculați în cadrul acesteia.“facsimil din Legea 199/2023Iar, potrivit art. 15 alin. (4) din Legea 199/2023, „Carta universitară nu poate conține prevederi contrare legislației în vigoare, acestea fiind nule de drept.“Cu legea pe masă, ce face Universitatea Ovidius? Modifică regulamentul și introduce un nou punct, care nu este destul de clar, și anume, obligativitatea persoanelor alese în funcții de conducere (decan, rector) de a fi cadre didactice sau de cercetare titulare în Universitatea „Ovidius“ din Constanța. De ce nu este clar? Păi, în proiectul care vizează modificarea Cartei, se specifică faptul că „în cazul în care modalitatea pentru desemnarea rectorului este cea pe baza unui concurs public, Senatul Universității elaborează metodologia de avizare…(…)ÎPS Teodosie„La Concursul de ocupare a funcției de rector pot participa persoane cu prestigiu profesional din țară și din străinătate care, pe baza audierii în plenul Senatului, au obținut avizul de participare la concurs”. Numai că, alegerea rectorului nu a avut loc niciodată, și nici nu va avea la anul, prin concurs public, ci prin vot secret. Ori, în cazul acestei ultime variante, se specifică faptul că „alegerile se vor derula conform metodologiei specifice elaborată de Senatul Universității.“extras din proiectul de modificare a CarteiAm mers, așadar, în metodologia cu pricina, ultima oară actualizată în 2020, care prevede faptul că „candidații pentru funcția de rector trebuie să fie personalități științifice și academice, cu activități didactice, de cercetare și profesională recunoscute, cu aptitudini manageriale probate, bun cunoscător al legislației referitoare la învățământul din România și UE“. De asemenea, metodologia mai prevede că „nu pot candida pentru ocuparea funcției de rector persoanele care se află în una din următoarele situații: au fost sancționate disciplinare, au cazier judiciar, au împlinit vârsta de pensionare, au desfășurat activități de poliție constată printr-o hotărâre judecătorească.“Dănuț EpureAșadar, noile modificări din Cartă nu sunt suficient de clare și par a fi făcute ca să treacă de ochii mai puțin vigilenți ai celor de la Ministerul Educației. În acest caz, vorbim, nu numai de o încălcare a legii, ci și de un tratamentul diferențiat care nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă, și care constituie discriminarea unei categorii de persoane, prin excluderea sa de la dreptul de a ocupa funcția de decan / rector, drept a cărui acordare ține de prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, care este aceeași cu substanța juridică a art. 131, respectiv art. 134 alin.(4) din Legea nr. 199/2023.Potrivit articolului 134 din Legea 199/2023, „la concursul de ocupare a funcţiei de rector pot participa persoane cu prestigiu profesional din ţară şi din străinătate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia. Avizul se acordă numai pe baza votului majorităţii simple a membrilor senatului universitar nou-ales.“ Potrivit aceleiași legi, și decanii pot fi selectați din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară sau din străinătate. Iată ce prevede articolul 131, referitor la acest subiect: „decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul instituţiei de învăţământ superior la nivelul facultăţii. La concurs pot participa persoane din cadrul instituţiei de învăţământ superior sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi”.Și în 2014 au existat iniţiative de revizuire a Cartei UOC care stabileau condiționări ale dreptului de a ocupa funcții de conducere, însă n-au primit avizul, sub această formă, de la Ministerul Educației. Ministerul, prin Direcția Generală Juridică, a transmis, la acea dată, Universității „Ovidius“ din Constanța, că „este necesară corelarea prevederilor art. 73 alin.(10) din Cartă cu prevederile art. 207, respectiv ale art.210 alin. (4) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării obligativității persoanelor alese în funcții de conducere de a fi titulari în universitate.“ răspunsul ME din 2014Este necesară, mai spune ministerul, corelarea art. prevederilor art. 91 alin (1) cu prevederile art. 210 alin. (4) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „La concursul de ocupare a funcţiei de rector pot participa personalităţi ştiinţifice sau academice din ţară şi din străinătate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia“, legea neprevăzând astfel obligativitatea rectorului de a fi cadru didactic titular.răspunsul ME din 2014ÎPS Teodosie a sesizat Ministerul Educației solicitând „analiza cu celeritate a prevederilor contrare Legii nr.199/2023, conținute în noua Cartă a Universității «Ovidius» din Constanța (care, potrivit calendarului afișat pe site-ul instituției, a fost adoptată de Senatul universitar în ședința din 16.11.2023 și a fost transmisă la Ministerul Educației, pentru avizul de legalitate, în data de 17.11.2023) și constatarea necesității eliminării prevederilor privind obligativitatea persoanelor care ocupă funcții de conducere de a fi cadre didactice sau de cercetare titulare în Universitatea «Ovidius» din Constanța“.sesizarea lui ÎPS TeodsieȘi Dănuț Epure a sesizat Ministerul Educației, pe 17 noiembrie, pentru aceleași considerente.sesizarea lui Dănuț EpureAtât Epure, cât și Teodosie învederează faptul că, ”în anul 2014, iniţiative de revizuire a Cartei UOC care stabileau condiționări ale dreptului de a ocupa funcții de conducere au mai format obiectul controlului de legalitate reglementat de art.128 alin. (5) din Legea nr. 1/2011. Astfel, prin Adresa cu nr. înreg. MEN 54526/23.10.2014, pe care o anexăm prezentei sesizări, Ministerul, având în vedere intensitatea condiționărilor impuse dreptului de a fi ales – respectiv, condiționarea participării candidaților la alegerile pentru funcțiile de conducere din universitate de statutul de cadru didactic titular – a constatat încălcarea limitelor revizuirii Cartei, întrucât erau suprimate principiul universalității drepturilor, dreptul de a fi ales al persoanelor din România sau din străinătate care nu îndeplinesc noua ipoteză restrictivă din Cartă, precum şi o garanţie a acestuia, egalitatea în drepturi”.extras din sesizarea transmisă către Ministerul EducațieiÎn continuare, cei doi mai spun că, „din interpretarea literală, logică și sistematică a actului normativ, ipoteza prevăzută de art.133 alin. (1) lit. a) privind modalitatea de desemnare a rectorului prin concurs public se instituie în varianta forte, marcată, pentru care legiuitorul organic indică expressis verbis, în cuprinsul art. 134, procedura de desemnare, în vreme ce desemnarea rectorului prin vot universal, direct și secret (art.133 alin. (1) lit.b) reprezintă varianta slabă, a cărei procedură este reglementată, la nivel normativ inferior, prin art. 36 din Ordinul Ministrului Educației nr. 6227/05.09.2023, potrivit căruia procedura este similară celei privind referendumului: − art. 36 alin.(1): „În situația în care rectorul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare se desemnează pe bază de alegeri, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților, procedura privind alegerile se desfășoară în mod similar celei privind referendumul. (2) Data de desfășurare a alegerilor se comunică Ministerului Educației cu cel puțin 14 zile înainte de desfășurare. (3) Ministrul educației poate desemna prin ordin unul sau mai mulți reprezentanți în calitate de observatori la desfășurarea alegerilor.”, se arată în sesizările transmise.extras din sesizareNoua prevedere din Cartă dezavantajează, clar, o anumită categorie de candidați, se mai arată în sesizarea transmisă de Epure și Teodosie. „Pe cale de consecință, în aplicarea regulii de drept potrivit căreia a majori ad minus („cine poate mai mult, poate și mai puțin”), cum persoanele cu prestigiu profesional din țară și străinătate pot candida la funcția de rector, în condițiile forte constituite de art. 133 alin. (1) lit.a coroborat cu art. 134 din Legea nr. 199/2023, atunci aceste persoane pot candida, fără putință de tăgadă, la funcția de rector, în modalitatea stipulată de art. 134 alin. (1) lit. b și reglementată prin Ordin de Ministru. A considera altfel ar însemna a încălca principiul nediscriminării și a privilegia nejustificat și abuziv cadrele didactice/ de cercetare titulare, care pot candida la funcția de rector, indiferent de modalitatea de selectare (concurs public sau vot universal), cu consecința discriminării persoanelor cu prestigiu profesional din țară și din străinătate cărora le-ar fi interzis dreptul de a candida, dacă modalitatea de selecție ar fi votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților“, au mai arătat Epure și Teodosie în sesizare.Coincidență sau nu, zilele acestea, Corpul de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) a „descins“ la Universitatea Ovidius. Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții Ministerului Educației ne-au confirmat faptul că există un control la UOC, însă nu are legătură cu vreo sesizare, ci este vorba despre o misiune de audit care se realizează anual. „Face parte din planul tematic de control al Ministerului Educației. În fiecare an, avem misiuni de audit la universități. Acestea se aleg aleatoriu, iar anul acesta a fost aleasă Universitatea Ovidius și cea din Petroșani. Controlul va dura patru zile, se va încheia joi. Se va redacta un raport, care va fi aprobat de ministru, apoi se va comunica rezultatul, cu recomandări, dacă va fi cazul“, ne-au transmis reprezentanții Ligiei Deca.Potrivit informațiilor noastre, lucrurile nu sunt tocmai clare la UOC. S-ar fi cerut niște documente pe care instituția de învătământ nu le are sau sunt neactualizate. Potrivit acelorași surse, și Curtea de Conturi ar pregăti un control la universitate. Acestea fiind spuse, nu putem să nu remarcăm faptul că băieții din gașca Marcel Iliescu & CO se gândesc că mai au foarte puțin la cârma instituției de învățământ superior și sunt conștienți că ar putea să nu mai prindă un nou mandat, dat fiind faptul că, de-a lungul ultimilor ani, s-au întâmplat mai multe evenimente care nu pun conducerea într-o lumină favorabilă. Plecând de la respectarea sau nerespectarea regimului juridic al incompatibilității de către Dan Marcel Iliescu, rectorul de la Ovidius, aspect despre care Replica a scris, de mai multe ori și despre care puteți citi AICI, continuând cu acuzația de plagiat, aspecte despre care inclusiv presa națională a relatat, dar și cu concursurile care ar fi aranjate pentru a câștiga cine trebuie… toate acestea au făcut ca mediul academic din Ovidius, sau mare parte din el, să-și dorească o schimbare. Dacă se va produce, vedem… la anul!

Sursa: ReplicaOnline.ro

Lasa un comentariu

ALTE STIRI

Newsletter

Ramai conectat cu ultimele noutati din Constanta

EVENIMENTE CONSTANTA

PRIMARIA CONSTANTA

No Content Available

ULTIMELE STIRI

loader-image
Constanța, RO
9:12 pm, decembrie 4, 2023
temperature icon -1°C
cer senin
Humidity 58 %
Pressure 1028 mb
Wind 4 Km/h
Wind Gust: 4 Km/h
Visibility: 0 km
Sunrise: 7:23 am
Sunset: 4:27 pm
Close

Close
Navigation
Categories